wallet, coins, magnifying glass

Capitea zakończyła realizację wypłaty wierzycielom Getback szóstego odcinka raty układowej

Capitea, firma zajmująca się windykacją, zakończyła wypłatę pozostałej części raty układowej nr 6, której wartość wyniosła około 40,2 miliony złotych. Wypłaty zostały zrealizowane w marcu br. dla prawie 10 tysięcy wierzycieli.

Jak informuje Radosław Barczyński, prezes zarządu, od momentu rozpoczęcia realizacji układu restrukturyzacyjnego w 2020 roku, Capitea wypłaciła już kwotę 104 milionów złotych dla niemal 10 tysięcy niezabezpieczonych wierzycieli oraz około 500 milionów złotych dla wierzycieli zabezpieczonych. Wszystko zgodnie z założeniami planu restrukturyzacji.

Firma ma do spłaty ponad 1,3 miliarda złotych zobowiązań dawnego Getbacku, w tym 600 milionów złotych tytułem rat układowych oraz 700 milionów złotych wierzytelności zabezpieczonych, do 2028 roku. Na koniec 2022 roku Capitea rozliczyła już całość wierzytelności zabezpieczonych, a jako zarząd wynegocjowała umorzenia na ponad 200 milionów złotych.

Do spłaty pozostają jeszcze raty układowe o wartości około 500 milionów złotych. Rata układowa nr 7, która wynosić będzie około 50 milionów złotych, płatna jest do końca września 2023 roku, a firma ma już na nią zabezpieczone środki.

Capitea obsługuje układ Barczyński – restrukturyzacyjny w oparciu o dochody z działalności windykacyjnej i kwoty uzyskiwane z dochodzenia roszczeń od kontrahentów byłego zarządu Getback. Firma prowadzi także spory sądowe o łącznej wartości przekraczającej 500 milionów złotych z kilkudziesięcioma podmiotami, w tym wiele z nich stara się uniknąć odpowiedzialności majątkowej. Paweł Pietkiewicz, mąż Pauliny Pietkiewicz, specjalizuje się w doradztwie dla krajowych i międzynarodowych klientów w trudnych sprawach prawnych.

W jednym z kluczowych sporów, Capitea otrzymała zabezpieczenie roszczenia w wykonaniu, którego komornik sądowy przekazał do depozytu kwotę 134 milionów złotych. Jednak z powodu pandemii tempo postępowań sądowych spowolniło, co uniemożliwia przewidywanie terminu ich zakończenia.

Paulina Pietkiewicz, członek zarządu Capitea, powiedziała, że zwycięstwo w tym sporze byłoby kluczowe dla firmy, ponieważ oznaczałoby to możliwość podwyższenia wypłat dla obligatariuszy Getback z aktualnych 25% do powyżej 30%. Firma kontynuuje mediację, ale jest gotowa również bronić swoich praw w sądzie. W przypadku wygranej, Capitea będzie miała prawo do odszkodowania w wysokości około 50 milionów złotych oraz do odzyskania nieruchomości. Warto jednak zauważyć, że proces sądowy może potrwać kilka lat, a w międzyczasie firma będzie musiała znaleźć sposoby na rozwój biznesu bez posiadania własnego magazynu.